Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel


Najważniejsze informacje - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel

Patron Samuel

Adres Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel

Boremlowska 6/12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-309
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel

228797810
Regon 01562645200000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Boremlowska 6/12. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228797810. Nr fax: 228797810. Instytucja edukacyjna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.samuel.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01562645200000. Organ rejestracyjny dla Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel to gmina.

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa