Szkoła Podstawowa Im. św. Stanisława Kostki W Załężu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Św. Stanisława Kostki W Załężu

Adres Szkoła Podstawowa Im. Św. Stanisława Kostki W Załężu

3
Miejscowość Załęże
Kod pocztowy 38-223
Gmina Osiek Jasielski
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00121435800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. św. Stanisława Kostki W Załężu mieści się w miejscowości Załęże pod adresem 3. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Osiek Jasielski, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00121435800000.

Szkoła Podstawowa Im. św. Stanisława Kostki W Załężu przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 29, z czego 12 stanowiły uczennice, a 17 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat jasielski ma zarejestrowane 72 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 7397 uczniów w powiecie przypada 72 innych szkół podstawowych (102,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Załęże: 1
  • w gminie Osiek Jasielski: 6
  • powiat jasielski: 55
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa