Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel


Najważniejsze informacje - Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel

Patron Samuel

Adres Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel

Boremlowska 6/12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-309
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel

224984797
Regon 01564073600099
Organ prowadzący Stowrzyszenie Edukacyjne Integracja

Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Boremlowska 6/12. Telefon do szkoły to 224984797. Numer faksu: 228797810. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.samuel.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01564073600099. Organ rejestracyjny dla Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.185.665.66
20061.075.065.06
2007-3.16.226.22
2008-4.355.455.45
2009-12.54.194.19
2010-8.394.184.18
2011-10.54.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.25.215.21
2006-2.626.086.08
2007-5.615.945.94
2008-5.195.595.59
2009-12.374.894.89
2010-13.884.84.8
2011-11.874.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa