Społeczne Gimnazjum Nr 27 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum Nr 27 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Patron KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Adres Społeczne Gimnazjum Nr 27 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

OSTROBRAMSKA 72
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-175
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum Nr 27 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

226135710
Regon 01025062800040
Organ prowadzący SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 162 STO

Społeczne Gimnazjum Nr 27 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem OSTROBRAMSKA 72. Nr tel. do szkoły to 226135710. Nr faksu: 226137223. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.1027.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01025062800040. Jednostka rejestracyjna dla Społeczne Gimnazjum Nr 27 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego to miasto na prawach powiatu.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200518.255.665.66
200610.025.065.06
200719.216.226.22
200820.525.455.45
200913.94.194.19
201016.154.184.18
201116.734.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200519.845.215.21
200617.896.086.08
200723.945.945.94
200820.065.595.59
200915.314.894.89
201023.094.84.8
201123.434.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa