Gimnazjum Nr 28


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 28

Patron gen. bryg. Franciszek Sznajde

Adres Gimnazjum Nr 28

Władysława Umińskiego 11
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-984
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 28

226139344
Regon 01604398800012
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 28 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Władysława Umińskiego 11. Numer telefonu do szkoły to 226139344. Fax: 226139344. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim28.waw.ids.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01604398800012.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 313, z czego 150 stanowiły gimnazjalistki, a 163 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,36. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.085.665.66
20064.685.065.06
20075.366.226.22
20088.545.455.45
20093.674.194.19
2010-0.84.184.18
20111.534.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.945.215.21
20068.776.086.08
20074.985.945.94
20084.425.595.59
20095.094.894.89
20100.554.84.8
20112.334.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa