Szkoła Podstawowa Nr 215


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 215

Patron Piotr Wysocki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 215

Kwatery Głównej 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-294
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 215

226106779
Regon 00080130300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 215 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kwatery Głównej 13. Nr tel. do szkoły podstawowej to 226106779. Nr fax: 226106779. Placówka szkolna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.sp215.info. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00080130300000.

Szkoła Podstawowa Nr 215 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 564, z czego 286 stanowiły uczennice, a 278 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 56 nauczycieli, z czego 44 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,67. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa