Gimnazjum Publiczne W Krynicznie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne W Krynicznie

Adres Gimnazjum Publiczne W Krynicznie

Szkolna 6
Miejscowość Kryniczno
Kod pocztowy 55-114
Gmina Wisznia Mała
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 93204147000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne W Krynicznie mieści się w miejscowości Kryniczno pod adresem Szkolna 6. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Wisznia Mała, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 93204147000000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 140, z czego 64 to gimnazjalistki, a 76 stanowili uczniowie. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (158,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.04-2.63-1
20060.99-1.911.11
20071.41-2.45-0.35
20081.22-2.24-2.09
20094.350.750.91
2010-0.26-1.02-1.25
2011-5.03-1.28-1.84
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.56-0.7-2.16
20061.85-1.870.25
2007-0.53-1.89-2.38
2008-1.93-1.95-3.64
20092.44-1.73-2.46
2010-1.39-1.38-1.86
20110.07-0.230.95

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum