Gimnazjum Nr 6 Im. Jana Pawła Ii W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6 Im. Jana Pawła Ii W Tarnowie

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 6 Im. Jana Pawła Ii W Tarnowie

KRZYSKA 118
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-103
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6 Im. Jana Pawła Ii W Tarnowie

146250071
Strona
Regon 85173475000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 Im. Jana Pawła Ii W Tarnowie znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem KRZYSKA 118. Numer tel. do gimnazjum to 146250071. Nr faksu: 146250071. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.g6t.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85173475000000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 312, z czego 151 to gimnazjalistki, a 161 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 30 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3,29. Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (145,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.651.131.13
20062.140.290.29
20074.66-1.38-1.38
20086.651.471.47
20092.01-1.71-1.71
20104.751.871.87
20114.41.371.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.961.831.83
20061.661.231.23
20071.7-0.31-0.31
20083.61.311.31
20092.491.941.94
20102.341.371.37
20115.140.860.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa