Gminne Przedszkole W Nowych żukowicach


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Nowych Żukowicach

Adres Gminne Przedszkole W Nowych Żukowicach

Nowe Żukowice 48a
Miejscowość Nowe Żukowice
Kod pocztowy 33-151
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Nowych Żukowicach

146786165
Regon 85179935200000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Nowych żukowicach znajduje się w miejscowości Nowe Żukowice pod adresem Nowe Żukowice 48a. Numer tel. do przedszkola to 146786165. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 85179935200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 44, z czego 21 to uczennice, a 23 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowe Żukowice: 2
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa