Gminne Przedszkole Stare żukowice


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Stare Żukowice

Adres Gminne Przedszkole Stare Żukowice

132
Miejscowość Stare Żukowice
Kod pocztowy 33-151
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole Stare Żukowice

146258315
Regon 85179936900000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Stare żukowice mieści się w miejscowości Stare Żukowice pod adresem 132. Telefon do przedszkola to 146258315. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85179936900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 70, z czego 40 stanowiły uczennice, a 30 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Stare Żukowice: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa