Gimnazjum W Czeczewie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czeczewie

Adres Gimnazjum W Czeczewie

Gdańska 8
Miejscowość Czeczewo
Kod pocztowy 84-208
Gmina Przodkowo
Powiat kartuski
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Czeczewie

586851290
Regon 22014863700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czeczewie mieści się w miejscowości Czeczewo pod adresem Gdańska 8. Numer telefonu do gimnazjum to 586851290. Faks: 586851290. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Przodkowo, powiat kartuski , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.czeczewo.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 22014863700000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 59, z czego 34 stanowiły dziewczynki, a 25 stanowili uczniowie. Powiat kartuski ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 4833 uczniów w powiecie przypada 31 innych gimnazjów (155,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.89-0.75-1.52
2006-11.5-1.92-5.44
2007-0.95-1.91-3.96
2008-3.9-1.07-6.9
2009-7.28-0.81-4.24
2010-3.89-0.64-3.13
2011-3.39-1.07-3.63
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.622.413.7
2006-4.37-0.55-2.69
2007-0.630.03-1.4
2008-2.05-0.56-5.41
2009-11.12-1.67-7.07
20100.36-1.07-1.75
2011-0.28-0.1-1.52

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa