"akademia"pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - "Akademia"Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych

Adres "Akademia"Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych

WAŁY JAGIELLOŃSKIE 26/6
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-853
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon "Akademia"Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych

583252480
Regon 19290406600041
Organ prowadzący Sławomir Zakrzewicz

"akademia"pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem WAŁY JAGIELLOŃSKIE 26/6. Numer telefonu do liceum to 583252480. Nr fax: 583252485. Szkoła licealna znajduje się na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www liceum znajdziemy pod adresem AKADEMIAPCE.EDU.PL. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 19290406600041. Organ rejestracyjny dla "akademia"pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 73 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 8379 uczniów w powiecie przypada 73 innych szkół licealnych (114,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 licealistów na 346 placówek).

Mapa

liceum