Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum

Adres Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum

OSIEK 11 / 12
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-842
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum

583014881
Strona
Regon 00139280600033
Organ prowadzący GDAŃSKA FUNDACJA OŚWIATOWA

Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem OSIEK 11 / 12. Numer tel. do szkoły to 583014881. Numer fax: 583014881. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem WWW.GAG.GFO.PL. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 00139280600033. Jednostka rejestracyjna dla Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek gimnazjalnych (173,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 dzieci w wieku gimnazjalnym na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200520.265.675.67
200617.553.413.41
200719.613.333.33
200822.963.513.51
200923.442.922.92
201019.83.573.57
201130.23.493.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
200526.032.812.81
200628.174.134.13
200727.524.134.13
200825.813.993.99
200930.163.843.84
201028.953.883.88
201129.453.93.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum