Gimnazjum Nr 2 Im. Jana Heweliusza W Gdańsku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 Im. Jana Heweliusza W Gdańsku

Patron Jan Heweliusz

Adres Gimnazjum Nr 2 Im. Jana Heweliusza W Gdańsku

Kartuska 32/34
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-104
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 Im. Jana Heweliusza W Gdańsku

583022209
Regon 19044667100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 Im. Jana Heweliusza W Gdańsku znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Kartuska 32/34. Telefon do szkoły to 583022209. Faks: 583022168. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gim2.gda.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 19044667100000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 363, z czego 184 stanowiły gimnazjalistki, a 179 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 50 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,13. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych jednostek gimnazjalnych (173,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,24 (69965 dzieci w wieku gimnazjalnym na 426 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.15.675.67
20062.553.413.41
20074.563.333.33
20080.653.513.51
20091.612.922.92
2010-0.583.573.57
20112.043.493.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.022.812.81
20062.194.134.13
20072.114.134.13
2008-0.933.993.99
2009-1.763.843.84
2010-2.113.883.88
2011-2.113.93.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa