Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodziezy W Gdańsku


Najważniejsze informacje - Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodziezy W Gdańsku

Adres Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodziezy W Gdańsku

WAŁY JAGIELLOŃSKIE 26/6
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-853
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodziezy W Gdańsku

583252480
Regon 19290406600059
Organ prowadzący Sławomir Zakrzewicz

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodziezy W Gdańsku mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem WAŁY JAGIELLOŃSKIE 26/6. Numer tel. do liceum to 583252480. Numer faksu: 583252485. Szkoła licealna funkcjonuje na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www liceum odwiedzimy pod adresem www.akademiapce.edu.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19290406600059. Organ rejestrujący dla Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodziezy W Gdańsku to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 73 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 8379 uczniów w powiecie przypada 73 innych licealnych szkół średnich (114,78 na placówkę), a średnia w województwie to 100,74 (34856 wychowanków w wieku licealnym na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 9 39,60 % -
język polski pisemny podstawowy 9 43,70 % -
język polski ustny podstawowy 9 61,10 % -
język angielski ustny podstawowy 65,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 73,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 39,60 % 37 (z 79) 37 (z 79) 37 (z 79) 191 (z 367)
język polski pisemny podstawowy 43,70 % 61 (z 79) 61 (z 79) 61 (z 79) 265 (z 366)
język polski ustny podstawowy 61,10 % 36 (z 79) 36 (z 79) 36 (z 79) 238 (z 365)
język angielski ustny podstawowy 65,20 % 28 (z 78) 28 (z 78) 28 (z 78) 112 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 73,00 % 23 (z 78) 23 (z 78) 23 (z 78) 83 (z 356)

Mapa

liceum