Gimnazjum Nr 8


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 8

Patron IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

Adres Gimnazjum Nr 8

ŻABI KRUK 5
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-822
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 8

583012745
Regon 19295421300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 8 mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem ŻABI KRUK 5. Telefon do gimnazjum to 583012745. Numer faksu: 583203249. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.g8.gda.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 19295421300000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 455, z czego 256 stanowiły dziewczynki, a 199 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 59 nauczycieli, z czego 50 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,56. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek gimnazjalnych (173,9 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 dzieci w wieku gimnazjalnym na 426 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20073.173.333.33
20086.713.513.51
20098.412.922.92
20103.853.573.57
20116.93.493.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
20071.434.134.13
20083.333.993.99
20094.153.843.84
201063.883.88
20115.643.93.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa