Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Patron im. Jana Pawła II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

80
Miejscowość Osiek
Kod pocztowy 87-340
Gmina Osiek
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

564947916
Regon 87118340500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Osiek pod adresem - 80. Numer telefonu do gimnazjum to 564947916. Nr fax: 564947917. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Osiek, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjumwosiekurepublika.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87118340500000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 138, z czego 72 to dziewczynki, a 66 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2,17. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 2783 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (173,94 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Osiek: 2
  • w gminie Osiek: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.97-2.91-5.97
2006-1.08-3.13-1.08
2007-6.13-2-6.13
2008-0.8-0.37-0.8
2009-0.14-0.14-0.14
2010-3.74-0.45-3.74
2011-0.880.33-0.88
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.4-1.48-1.4
20063.48-0.363.48
2007-5-1.45-5
20083.770.333.77
20092.180.732.18
2010-2.861.06-2.86
20112.150.792.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum