Gimnazjum Nr 6 W Gdańsku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6 W Gdańsku

Adres Gimnazjum Nr 6 W Gdańsku

Głęboka 11
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-759
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6 W Gdańsku

583463812
Regon 00022196522020
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 W Gdańsku znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Głęboka 11. Telefon do gimnazjum to 583463812. Numer faksu: 583463812. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.viligdansk.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 00022196522020.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 244, z czego 122 stanowiły dziewczynki, a 122 to uczniowie. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych gimnazjów (173,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.535.675.67
2006-1.053.413.41
2007-8.723.333.33
2008-8.183.513.51
2009-112.922.92
2010-5.13.573.57
2011-9.53.493.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.662.812.81
2006-4.474.134.13
2007-9.024.134.13
2008-8.053.993.99
2009-12.923.843.84
2010-9.83.883.88
2011-10.63.93.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa