Profesja Centrum Kształcenia Kadr Gimnazjum Dla Dorosłych W Gdańsku


Najważniejsze informacje - Profesja Centrum Kształcenia Kadr Gimnazjum Dla Dorosłych W Gdańsku

Adres Profesja Centrum Kształcenia Kadr Gimnazjum Dla Dorosłych W Gdańsku

Targ Drzewny 3/7
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-886
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Profesja Centrum Kształcenia Kadr Gimnazjum Dla Dorosłych W Gdańsku

583054760
Regon 47296728002462
Organ prowadzący Profesja Centrum kształcenia Kadr Sp. zo.o.

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Gimnazjum Dla Dorosłych W Gdańsku znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Targ Drzewny 3/7. Numer telefonu do gimnazjum to 583054760. Numer fax: 583053520. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.profesja.edu.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47296728002462. Instytucja rejestrująca] dla Profesja Centrum Kształcenia Kadr Gimnazjum Dla Dorosłych W Gdańsku to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół gimnazjalnych (173,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 dzieci w wieku gimnazjalnym na 426 placówek).

Mapa