Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych

Rajska 4E/14
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-850
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych

583012909
Strona
Regon 22174162700000
Organ prowadzący AP Edukacja Sp.z.o.o

Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Rajska 4E/14. Numer tel. do szkoły to 583012909. Fax: 583208473. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 22174162700000. Jednostka rejestracyjna dla Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek gimnazjalnych (173,9 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Mapa