Gimnazjum Nr 9


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 9

Adres Gimnazjum Nr 9

Śluza 3
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-770
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 9

583015141
Strona
Regon 19034512500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 9 mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Śluza 3. Telefon do gimnazjum to 583015141. Numer faksu: 583463380. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum9.pomorze.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 19034512500000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 106, z czego 38 to dziewczynki, a 68 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,27. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół gimnazjalnych (173,9 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 uczniów na 426 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200505.675.67
2006-2.533.413.41
2007-2.223.333.33
2008-2.233.513.51
2009-9.632.922.92
2010-4.723.573.57
2011-8.493.493.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.992.812.81
2006-3.274.134.13
2007-2.874.134.13
2008-6.643.993.99
2009-9.643.843.84
2010-8.353.883.88
2011-9.213.93.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa