Gimnazjum Specjalne Nr 36


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 36

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 36

Karpia 1
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-882
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 36

583012448
Regon 19279449400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 36 mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Karpia 1. Nr tel. do szkoły to 583012448. Numer fax: 583012448. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.karpia.neostrada.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 19279449400000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 44, z czego 18 to dziewczynki, a 26 stanowili uczniowie. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek gimnazjalnych (173,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Mapa