Gimnazjum Nr 42


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 42

Adres Gimnazjum Nr 42

Nowe Ogrody 1/6
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-803
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 42

583026650
Regon 19292241400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 42 znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Nowe Ogrody 1/6. Nr tel. do szkoły to 583026650. Numer faksu: 583026650. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 19292241400000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół gimnazjalnych (173,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,24 (69965 dzieci w wieku gimnazjalnym na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2003-1.191.461.46
200523.075.675.67
Rok Szkoła Gmina Powiat
2003-12.69-1.55-1.55
2005-1002.812.81

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa