Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna W Zielonce


Najważniejsze informacje - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna W Zielonce

Adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna W Zielonce

Inżynierska 1
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Uprawnienia publiczna

Telefon Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna W Zielonce

227602497
Regon 00100985900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna W Zielonce znajduje się w miejscowości Zielonka pod adresem Inżynierska 1. Telefon do placówki to 227602497. Fax: 227602497. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem pppzielonka. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00100985900000.

W placówce pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 66 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 31 uczniów w powiecie przypada 66 innych placówek edukacyjnych (0,47 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Mapa