Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twórczej


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twórczej

Adres Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twórczej

KRZYWA 10
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twórczej

227810173
Regon 01075700800000
Organ prowadzący FUNDACJA WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twórczej znajduje się w miejscowości Zielonka pod adresem KRZYWA 10. Nr tel. do szkoły to 227810173. Numer faksu: 227810173. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest fundacje. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.sat.edu.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01075700800000. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twórczej to gmina.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół gimnazjalnych (169,93 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20043.59-11.493.59
200512.31-0.557.84
20065.80.044.37
200814.720.939.94
20099.91-0.354.97
201016.62-0.249.15
20118.591.476.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
20047.92-9.087.92
200516.2-4.17.7
200621.78-0.7411.34
2008-0.85-2.050.88
200911.64-1.885.93
20109.07-0.635.99
201114.53-1.398.26

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa