Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika

POWSTAŃCÓW 3
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika

227810134
Regon 01522205100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika znajduje się w miejscowości Zielonka pod adresem POWSTAŃCÓW 3. Numer tel. do szkoły to 227810134. Nr fax: 227610089. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły można odwiedzić pod adresem www.sp2.zielonka.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01522205100000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 619, z czego 300 to dziewczynki, a 319 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 45 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,43. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Zielonka: 7
  • w gminie Zielonka: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa