Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Bronisława Markiewicza


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Bronisława Markiewicza

Patron bł. Bronisław Markiewicz

Adres Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Bronisława Markiewicza

Piłsudskiego 248/252
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Bronisława Markiewicza

227811485
Strona
Regon 04002298000326
Organ prowadzący Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Bronisława Markiewicza znajduje się w miejscowości Marki pod adresem Piłsudskiego 248/252. Numer tel. do szkoły to 227811485. Fax: 227811485. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum.michalici.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 04002298000326. Jednostka rejestrująca dla Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Bronisława Markiewicza to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.53-0.552.53
20063.550.043.69
20072.8-0.444.96
20080.650.932.13
2009-3.72-0.35-0.92
2010-2.48-0.24-0.18
20111.431.470.32
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.92-4.1-12.5
2006-1.82-0.7412.75
20070.11-1.6810.7
200823.09-2.059
20095.29-1.881.93
2010-1.15-0.637.29
2011-4.59-1.39-4.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa