Gimnazjum Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2 W Markach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2 W Markach

Patron Prymas Tysiąclecia

Adres Gimnazjum Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2 W Markach

Wczasowa 5
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2 W Markach

227811857
Strona
Regon 01607400300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2 W Markach mieści się w miejscowości Marki pod adresem Wczasowa 5. Telefon do szkoły to 227811857. Numer fax: 227811857. Gimnazjum działa na obszarze gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.marki.net.pl/zs2. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01607400300000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 211, z czego 109 stanowiły uczennice, a 102 to uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa