Gimnazjum Integracyjne Nr 29


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Integracyjne Nr 29

Patron Janusz Korczak

Adres Gimnazjum Integracyjne Nr 29

Bartosika 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-982
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Integracyjne Nr 29

226713372
Regon 01497123000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Integracyjne Nr 29 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Bartosika 5. Nr tel. do gimnazjum to 226713372. Numer faksu: 226713372. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsi75.neostrada.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01497123000000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 121, z czego 51 to dziewczynki, a 70 to chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.855.665.66
2006-0.815.065.06
20072.666.226.22
20081.715.455.45
20090.054.194.19
2010-3.334.184.18
20118.414.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.135.215.21
20060.356.086.08
20072.365.945.94
20080.985.595.59
20092.814.894.89
2010-0.814.84.8
20116.844.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa