Przedszkole Nr 57


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 57

Adres Przedszkole Nr 57

Pustelnicka 35
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-138
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 57

226106695
Strona
Regon 01300452200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 57 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Pustelnicka 35. Telefon do przedszkola to 226106695. Numer faksu: 226106695. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole57.waw.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 01300452200000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 128, z czego 64 stanowiły dziewczynki, a 64 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa