Zespół Szkół W Siarach


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Siarach

Adres Zespół Szkół W Siarach

29
Miejscowość Siary
Kod pocztowy 38-307
Gmina Sękowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół W Siarach

183518178
Regon 85271927200000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Siarach znajduje się w miejscowości Siary pod adresem 29. Numer telefonu do placówki to 183518178. Fax: 183540350. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Sękowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 85271927200000.

W placówce pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,25. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 77 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 364 uczniów w powiecie przypada 77 innych placówek edukacyjnych (4,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 wychowanków na 1461 placówek).

Mapa