Samorządowe Przedszkole W Dominikowicach


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Dominikowicach

Adres Samorządowe Przedszkole W Dominikowicach

402
Miejscowość Dominikowice
Kod pocztowy 38-303
Gmina Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Dominikowicach

183531684
Regon 12143203600000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Dominikowicach znajduje się w miejscowości Dominikowice pod adresem 402. Numer tel. do przedszkola to 183531684. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12143203600000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 69, z czego 30 stanowiły dziewczynki, a 39 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,67. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dominikowice: 1
  • w gminie Gorlice: 10
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa