Przedszkole


Najważniejsze informacje - Przedszkole

Adres Przedszkole

Miejscowość Sękowa
Kod pocztowy 38-307
Gmina Sękowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole

183518077
Regon 00097149400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole znajduje się w miejscowości Sękowa pod adresem . Nr tel. do przedszkola to 183518077. Nr fax: 183518015. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Sękowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 00097149400000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 68, z czego 42 stanowiły dziewczynki, a 26 stanowili uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa