Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Bolesław Chrobry

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Niska 9
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

412654343
Regon 00069495900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Niska 9. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 412654343. Fax: 412654343. Jednostka szkolna mieści się na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00069495900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 226, z czego 107 stanowiły uczennice, a 119 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 20 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 6299 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (165,76 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa