Przedszkole Publiczne Nr 5


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 5

Adres Przedszkole Publiczne Nr 5

Jasna 4
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 5

412654242
Strona
Regon 29053028500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 5 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Jasna 4. Numer telefonu do przedszkola to 412654242. Numer faksu: 412654242. Przedszkole mieści się na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole5.ostrowiec.prv.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 29053028500000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 150, z czego 77 to uczennice, a 73 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa