Gimnazjum Nr 5


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 5

Patron Król Władysław Jagiełło

Adres Gimnazjum Nr 5

Sienkiewicza 117
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-301
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 5

426361306
Strona
Regon 47222760800013
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 5 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Sienkiewicza 117. Telefon do gimnazjum to 426361306. Nr faksu: 426361306. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum5.edu.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 47222760800013.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 274, z czego 120 to uczennice, a 154 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 25 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,78. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych szkół gimnazjalnych (166,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.441.171.17
20063.511.251.25
2007-0.870.30.3
20080.6500
2009-4.11-0.44-0.44
20100.130.40.4
2011-6.68-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.03-0.24-0.24
2006-0.21.291.29
2007-4.290.930.93
2008-3.620.210.21
2009-5.990.40.4
2010-5.770.180.18
2011-8.91-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa