Gimnazjum "centrum"


Najważniejsze informacje - Gimnazjum "Centrum"

Adres Gimnazjum "Centrum"

GDAŃSKA 156
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-536
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum "Centrum"

426369102
Strona
Regon 47105212400040
Organ prowadzący Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarnośc"

Gimnazjum "centrum" mieści się w miejscowości Łódź pod adresem GDAŃSKA 156. Numer telefonu do szkoły to 426369102. Faks: 426369102. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest organizacje związkowe. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem centrum.edu.lodz.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 47105212400040. Organ rejestrujący dla Gimnazjum "centrum" to miasto na prawach powiatu.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych szkół gimnazjalnych (166,12 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-15.81.171.17
2006-22.281.251.25
2007-24.240.30.3
2008-21.4400
2009-20.92-0.44-0.44
2010-21.720.40.4
2011-22.82-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-20.65-0.24-0.24
2006-22.81.291.29
2007-20.860.930.93
2008-19.620.210.21
2009-15.670.40.4
2010-21.370.180.18
2011-22.42-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa