Zaoczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W łodzi


Najważniejsze informacje - Zaoczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Łodzi

Adres Zaoczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Łodzi

Sienkiewicza 117
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-301
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zaoczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Łodzi

426371514
Regon 47160910100035
Organ prowadzący Centrum Edukacyjne Novum Sp. z o.o.

Zaoczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W łodzi mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Sienkiewicza 117. Nr tel. do szkoły to 426371514. Nr faksu: 426371511. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 47160910100035. Jednostka rejestrująca dla Zaoczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W łodzi to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat łódź ma zarejestrowane 39 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 6848 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół średnich technicznych (175,59 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 wychowanków na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 10 16,00 % -
język polski pisemny podstawowy 10 23,60 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 34,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 7 38,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 16,00 % 87 (z 89) 87 (z 89) 87 (z 89) 353 (z 364)
język polski pisemny podstawowy 23,60 % 88 (z 89) 88 (z 89) 88 (z 89) 356 (z 365)
język rosyjski pisemny podstawowy 34,00 % 26 (z 29) 26 (z 29) 26 (z 29) 104 (z 116)
język angielski pisemny podstawowy 38,90 % 82 (z 88) 82 (z 88) 82 (z 88) 306 (z 353)

Mapa