Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Adres Technikum Nr 4

Sienkiewicza 88
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-357
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

426361233
Strona
Regon 47307206500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 4 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Sienkiewicza 88. Telefon do szkoły to 426361233. Faks: 426361233. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem www.gastronomik.neostrada.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 47307206500000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 648, z czego 302 to słuchaczki, a 346 stanowili kursanci. Powiat łódź ma zarejestrowane 39 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 6848 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół średnich o profilu technicznym (175,59 na placówkę), a średnia w województwie to 169,99 (31618 wychowanków na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 41,00 % -
język polski pisemny podstawowy 122 45,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 122 46,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 120 56,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 58,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 41,00 % 39 (z 54) 39 (z 54) 39 (z 54) 164 (z 236)
język polski pisemny podstawowy 45,70 % 58 (z 89) 58 (z 89) 58 (z 89) 221 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 46,20 % 35 (z 89) 35 (z 89) 35 (z 89) 146 (z 364)
język angielski pisemny podstawowy 56,70 % 58 (z 88) 58 (z 88) 58 (z 88) 177 (z 353)
język rosyjski pisemny podstawowy 58,00 % 18 (z 29) 18 (z 29) 18 (z 29) 69 (z 116)

Mapa