Publiczne Gimnazjum Nr 32 W łodzi


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 32 W Łodzi

Patron Karol Wojtyła

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 32 W Łodzi

Fabryczna 4
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-325
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 32 W Łodzi

426740310
Strona
Regon 47221458600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 32 W łodzi mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Fabryczna 4. Numer tel. do gimnazjum to 426740310. Fax: 426740310. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gim32.eu. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47221458600000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 339, z czego 185 to uczennice, a 154 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 30 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 7,5. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych szkół gimnazjalnych (166,12 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.491.171.17
20062.211.251.25
20073.90.30.3
20080.6200
2009-2.5-0.44-0.44
2010-2.180.40.4
20110.96-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.61-0.24-0.24
2006-0.821.291.29
20072.030.930.93
20080.710.210.21
20090.430.40.4
2010-4.880.180.18
2011-3.87-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa