Publiczne Gimnazjum Nr 25


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 25

Patron Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 25

Żwirki 11/13
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-528
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 25

426368215
Strona
Regon 47222800000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 25 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Żwirki 11/13. Numer telefonu do gimnazjum to 426368215. Faks: 426868215. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gim25.szkoly.lodz.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47222800000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 117, z czego 63 stanowiły gimnazjalistki, a 54 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,46. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych placówek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.31.171.17
2006-7.191.251.25
2007-10.330.30.3
2008-4.4600
2009-13.27-0.44-0.44
2010-9.480.40.4
2011-13.83-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.38-0.24-0.24
2006-9.741.291.29
2007-8.550.930.93
2008-12.90.210.21
2009-13.780.40.4
2010-13.450.180.18
2011-12.33-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa