Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Spółki Oświatowej Prymus


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Spółki Oświatowej Prymus

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Spółki Oświatowej Prymus

Sienkiewicza 88
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-357
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Spółki Oświatowej Prymus

426366090
Regon 47167671200210
Organ prowadzący Małgorzta Kopeć, Paweł Sikora

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Spółki Oświatowej Prymus znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Sienkiewicza 88. Numer tel. do szkoły to 426366090. Nr fax: 426366090. ZSZ działa na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem prymus.edu.lodz.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 47167671200210. Jednostka rejestrująca dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Spółki Oświatowej Prymus to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 1784 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (84,95 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa