Salezjańskie Gimnazjum Im. Księdza Bosko


Najważniejsze informacje - Salezjańskie Gimnazjum Im. Księdza Bosko

Patron Ksiądź Bosko

Adres Salezjańskie Gimnazjum Im. Księdza Bosko

Wodna 34
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-046
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Salezjańskie Gimnazjum Im. Księdza Bosko

426718500
Strona
Regon 04000354000328
Organ prowadzący Towarzystwo Salezjańskie

Salezjańskie Gimnazjum Im. Księdza Bosko znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Wodna 34. Telefon do szkoły to 426718500. Fax: 426718509. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.lodz.salezjanie.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 04000354000328. Instytucja rejestracyjna dla Salezjańskie Gimnazjum Im. Księdza Bosko to gmina.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 388, z czego 196 to dziewczynki, a 192 stanowili gimnazjaliści. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych szkół gimnazjalnych (166,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200516.991.171.17
200615.411.251.25
200714.840.30.3
200813.2800
200913.28-0.44-0.44
201014.940.40.4
201115.07-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
200516.84-0.24-0.24
200616.351.291.29
200715.540.930.93
200814.350.210.21
200918.750.40.4
201017.920.180.18
201119.79-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa