Gimnazjum Specjalne Nr 60


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 60

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 60

ROOSEVELTA 11/13
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-056
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 60

426362948
Strona
Regon 47289116300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 60 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem ROOSEVELTA 11/13. Nr tel. do gimnazjum to 426362948. Fax: 426362948. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem WWW.ZSS6.EDU.LODZ.PL. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47289116300000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 59, z czego 30 stanowiły uczennice, a 29 stanowili gimnazjaliści. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych jednostek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Mapa