Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W łodzi


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Łodzi

Adres Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Łodzi

Piotrkowska 132/5
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-062
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Łodzi

426334751
Strona
Regon 10146029000000
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W łodzi znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Piotrkowska 132/5. Nr tel. do szkoły to 426334751. Numer fax: 426334756. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest osoby prawne - przedsiębiorstwa państwowe. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.apedukacja.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 10146029000000. Organ rejestracyjny dla Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W łodzi to miasto na prawach powiatu.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych jednostek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Mapa