Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych

Kopernika 41
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-552
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych

426361964
Strona
Regon 47075862600046
Organ prowadzący PPHU Marek Pałys

Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Kopernika 41 . Telefon do gimnazjum to 426361964. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www gimnazjum znajdziemy pod adresem www.szkola.go3.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 47075862600046. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych placówek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-19.721.171.17
2006-14.931.251.25
2007-27.470.30.3
2008-18.8100
2009-25.37-0.44-0.44
2010-15.750.40.4
2011-22.41-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-24.37-0.24-0.24
2006-18.281.291.29
2007-20.030.930.93
2008-20.150.210.21
2009-19.760.40.4
2010-17.550.180.18
2011-17.54-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa