Publiczne Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2

Patron Królowa Jadwiga

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2

Jaracza 26
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-262
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2

426331996
Regon 47222258000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Jaracza 26. Numer tel. do gimnazjum to 426331996. Faks: 426331996. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gim2.szkoly.lodz.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47222258000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 235, z czego 102 stanowiły dziewczynki, a 133 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 33 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,71. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych jednostek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.981.171.17
2006-0.311.251.25
2007-6.450.30.3
2008-6.4200
2009-5.36-0.44-0.44
2010-3.070.40.4
2011-2.66-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.99-0.24-0.24
2006-4.421.291.29
2007-5.840.930.93
2008-8.930.210.21
2009-6.030.40.4
2010-5.360.180.18
2011-6.01-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa