Technikum Uzupełniające Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 4

Adres Technikum Uzupełniające Nr 4

Sienkiewicza 88
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-357
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Nr 4

426361233
Regon 47328370900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 4 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Sienkiewicza 88. Numer telefonu do technikum to 426361233. Numer fax: 426361233. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.gastronomik.neostrada.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 47328370900000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 44, z czego 14 stanowiły słuchaczki, a 30 stanowili kursanci. Powiat łódź ma zarejestrowane 39 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 6848 uczniów w powiecie przypada 39 innych techników (175,59 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 kursantów na 186 placówek).

Mapa