Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4

Patron im.Obrońców Płocka 1920 roku

Adres Gimnazjum Nr 4

Miodowa 18
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4

243671060
Regon 61104545500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Miodowa 18. Nr tel. do szkoły to 243671060. Faks: 243671060. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gim4plock.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61104545500000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 311, z czego 142 stanowiły uczennice, a 169 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 43 nauczycieli, z czego 39 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 9,75. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.41-1.29-1.29
2006-7.1-0.47-0.47
2007-7.41-2.14-2.14
2008-8.9-2.31-2.31
2009-10.18-2.28-2.28
2010-5.63-1.05-1.05
2011-7.17-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.45-2.32-2.32
2006-9.12-0.36-0.36
2007-9.82-2.44-2.44
2008-11.52-1.19-1.19
2009-10.25-1.59-1.59
2010-9.04-1.97-1.97
2011-11.15-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum