Miejskie Przedszkole Nr 10


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 10

Adres Miejskie Przedszkole Nr 10

M.C.Skłodowskiej 2a
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 10

243646047
Regon 61002543300000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 10 mieści się w miejscowości Płock pod adresem M.C.Skłodowskiej 2a. Numer tel. do przedszkola to 243646047. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 61002543300000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 107, z czego 57 to dziewczynki, a 50 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa